دیسپنسر میکرو

دیسپنسر سیمپلکس

دیسپنسر ژنیوس

پی پت پرکن مکانیکی

بورت دیجیتال ۲۵ و ۵۰ سی سی

دسیکاتور شیر دار ۲۰ سانت

پی پت شور ۷۴ سانت

پی پت پرکن ولومی

پی پت پرکن لاستیکی

بورت اتوماتیک ۲۵ و ۵۰ سی سی

مگنت تفلون

قیف بوخنر

بالن ژوژه

استوانه مدرج

قیف ایمهوف پلاستیکی ۱۰۰۰ سی سی

پوآر بورت D&N

میله مگنت

بورت پلاستیکی

اسپاتول

پی پت پرکن تفنگی