اندازه گیری فشار سطحی مایعات J2113

بار ويژه الكترون J2437 e/m

تداخل سنج(انتر فرومتر) مايكلسون مرلي ۰۲۳۷ WSM-100

دو شکاف یانگ-پلاريزور- تفرق ۰۱۴۸

جسم سیاه ۱۵۰۰۱

حلقه های نیوتن ۱۴۰۰۸

مونوکروماتور مدرج ۰۲۰۱۰۰۴۰۰۰

تداخل سنج(انتر فرومتر)فابري پرو با قابليت اندازه گيريSGF-1 1400

لیزر هایوم نئون ۰۱۴۰

فرانک هرتز (دیجیتال) ۰۰۷۶۰۰

اندازه گیری سرعت صوت ۱۰۰۱۰۰۰

تداخل سنج(انتر فرومتر)فابري پرو-مايكلسون ۰۰۲۸۰۰

فرانک هرتز آرگون ۰۱۴۱

لامپ جیوه با منبع تغذیه ۰۲۳۶

لامپ سدیم با منبع تغذیه ۰۲۳۵

اثر زیمن با مگنت و دوربین با قابلیت اندازه گیری ۱۴۰۱۷

مدول یانگ ۱۱۰۲۴

ثابت پلانک و فوتوالکتریک ۲۵۵۹

اسپکترومتر با منبع نور لیزر همراه با منشور فلینت KF-JJY 1A

اثر هال ۰۰۹۴۰۰

سیم پیچ هلمهولتز زوجی

میکروسکوپ اندازه گیری ۱۴۰۰۵

نمایش اشعه ی ايكس ۰۱۴۲

اندازه گیری سرعت نور ۰۱۱۳۰۰

اثر زیمن با مگنت و دوربین همراه با مانیتور WPZ-II-14018

لامپ پرتو های باریک و دوبل تامسون e/m

لامپ پتانسیل بحرانی هلیوم (فرانک هرتز)

لامپ تامسون

کنترولر فرانک هرتز

سیم پیچ ثانویه

لامپ پراش الکترون

لامپ کاتودیک صلیبی

لامپ سه قطبی

لامپ دو قطبی

لامپ لومینسانس

کابل BNC فرکانس بالا ۵۰۰ اهم

مجموعه لوازم آزمایش رزونانس اسپین

مجموعه لوازم آزمایش رزونانس هسته

مجموعه دستگاه اسپین رزونانس ESR و NMR

لامپ خواص اشعه کاتودیک نشانگر ذره اتمی و عملکرد اسیلوسکوپ e/m

كيت اپتيك ليزري

نيروی لورنتز

دستگاه کامل خواص اشعه ایکس X-Ray

پایه عمومی لامپ ها

اسیلوسکوپ ۲ کانال ۳۰ مگاهرتز

مجموعه آزمايش خواص نور پلاريزهWZS-1

اندازه گيري حوزه مغناطيس(Hysteresis Loop)

نمايش امواج مايكروويو۰۱۳۷

جاذبه اجسام در فضا ۲۱۵۸

كنتور گايگر مولر ۲۵۵۴

توري پراش

دو منشور فرنلBP-10

دو آينه فرنلBM-10

آينه لويدML-10

اندازه گيري ميدان مغناطيسي زمين(گوس متر)

اندازه گيري رزونانس اسپين الكترون ST16B10M

تسلامتر AC.DC

تداخل سنج ساده(مجموعه دو شكاف يانگ)

تداخل سنج فرانهوفر-فرنل(تفرق سنج)LEOI-30