هات پليت مگنت ۱۵ ليتري HSC

هات پليت مگنت ۱۵ ليتريAREC-X

هات پليت مگنت ۱۵ لیتری AREC

هات پليت مگنت ۴ خانهAM4

هات پليت مگنت ۱۵ ليتري ARE

همزن مکانيکی ۱۵ ليتری ES

هات پليت مگنت ۱۵ ليتري AREC-X VTF

هات پليت ۱۵ ليتري REC

هات پليت RC.2

هات پليت مگنت ۱۵ ليتريAREC-T

شيكر لوله آنالوگ ۳۰۰۰ دور CLASSIC

شيكر لوله آنالوگ ۳۰۰۰ دور ZX3

همزن مکانيکی ۴۰ ليتری DLH

همزن مکانيکی ۲۵ ليتریDLS

همزن مکانيکی ۴۰ ليتری LH

BOD-EVO SENSOR 6

BOD متر

ECO8 ترمو-رآکتور برای COD

هموژنایزرOV5

انواع فوم برای شیکر لوله

ترموستات سیرکوله OCB

انواع تیغه هموژنایزر

ATE همزن مغناطیسی

MST همزن مغناطیسی

انکوباتور یخچالدار FOC120E

FP4 جارتست ۴ خانه

JLT6, JLT4جارتست ۴ خانه و ۶ خانه

FC6Sجارتست ۶ خانه

ROTAX 6.8 رولر میکسر

SP311/6 پمپ پریستالتیک

همزن مغناطیسی دیجیتال MST Digital

شیکر لوله دیجیتال ۳۰۰۰ دور TX4-IR

FOC120I انکوباتور یخچالدار

6BOD BMS6 خانه