پایه عمومی لوپ STL2 - F

چشمی CCD قابل نصب به کامپیوتر

مانیتور قابل نصب به میکروسکوپ MCD - 200

لوله ترسیم

مانیتور قابل نصب به میکروسکوپ MCD-200

فیلتر شیشه ای سه رنگ میکروسکوپ

لام مدرج صلیبی

لام مدرج یکصدم خطی

آدابتور TCN - 05

لامپ میکروسکوپ فلورسنت MEF M

چراغ فلورسنت مخصوص لوپ

هد سه چشمي مخصوص لوپ SZM- 45-JA

هد سه چشمي مخصوص ميكروسكوپ XSP-150B

هد سه چشميXSP-146

منبع نور كوهلر۲۱۰۷۰۲

صفحه مدرج ميكروسكوپ پلاريزان

پايه عمومي لوپ همراه با بازوي فوكوس

پاور سوپلاي ديجيتال مخصوص ميكروسكوپ فلورسنت

منبع نور سرد با لامپ TH

كندانسور فازكنتراست اينفينيتي چرخان ۱۰،۴۰،۱۰۰ كفي

عدسي هاي چشمي ۱۰X

عدسي شيئي كمكي براي لوپSZM

عدسي چشمي لوپ

عدسي شيئي آكروماتيك

تيغه هاي مخصوص ميكروسكوپ پلاريزان

ريلي لنز عدسي برابر ساز مخصوص ميكروسكوپ

ست دو عددي فيلتر پولارويد ميكروسكوپ سري BK

عدسي هاي شيئي سمي پلان

عدسي هاي شيئي متالوژي

عدسي هاي شيئي فاز كنتراست اينورت

كندانسور سري BK

كندانسور خشك دارك فيلد سقفي

CCDچشمي ديسكاوري

كندانسور مخصوص لوپ

هد دو چشمي مخصوص لوپ SZX 45 - B

عدسي هاي شيئي plan و Eplan

CCD COLD مخصوص ميكروسكوپ فلورسنت

هد دو چشمي سري BK

میکروسکوپ بیولوژی با عدسیهای ایزو N320M