شرکت یاسا طب با سابقه به نام در زمینه تجهیز آزمایشگاهای شیمی،میکروبیولوژی،تشخیص طبی،صنایع غذایی،متالوژی و تامین مواد شیمیایی دانشگاهها و صنایع مختلف آماده ارائه خدمات به کلیه واحد های صنعتی ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها می باشد.

دستگاها و کالاهای قابل ارائه توسط این شرکت از کمپانی های معتبر داخلی و خارجی به شرح زیر می باشد:

 1-دستگاهای پیشرفته شامل انواع دستگاه های کروماتوگرافی ( (GC-MASS,HPLC,GC،اتمیک ابزرشن(AA) و طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) و انواع فرمانتور

2-انواع دستگاههای اسپکتروفتومتر(تک پرتویی، دو پرتوی مجازی،دو پرتویی حقیقی،فلورسانس،رنگ سنج) و فلیم فتومتر(صنعتی،طبی)

3-دستگاهای روتین آزمایشگاهی شامل انواع هضم  اتوماتیک ،کوره معمولی،کوره تحت گاز ،آون، آون خلاء، انکوباتور، انکوباتور CO2، اتوکلاو، شیکر ارلن و بالن، شیکر لوله، ترازو های حساس آزمایشگاهی ،اندازه گیری نقطه ذوب،بن ماری جوش،بن ماری شیکر دار، بن ماری سرولوژی ، حمام روغن، حمام التراسونیک، حمام روغن، هود شیمیایی، آب مقطر گیری، سانتریفیوژ،سانتریفیوژ یخچالدار،روتاری، ویسکوزیمتر دیجیتال، شوف بالن،شوف بالن استیرر، اجاق کجدال،…

4-دستگاه های اندازه گیری شامل : انواع PH متر ،کنداکتی متر،اکسیژن متر(O2متر)،سختی سنج(TDSمتر)،رفراکتومتر،کدورت سنج،رطوبت سنج،الکل سنج،ترمومتر،CO متر ، …

5-انواع دستگاه های آزمایشگاه میکروبیولوژی و مولکولی شامل: انواع PCR، ژلداکت ،ترانس لومیناتور،الکتروفورز،هود های میکروبیولوژی (لامینار) ،میکرو سانتریفیوژ، سمپلر و دیسپنسر(دیجیتال ثابت و متغیر)و….

6-انواع تجهیزات آزمایشگاه کشاورزی و علوم دامی (کلروفیل متر ،استرس سنج گیاهی (پرومتر)،اندازه گیری فتوسنتز، آنالیز فیبر خام(Ancom)،RF-GASproduction، انکوباتور،….

7-انواع میکروسکوپ شامل :پلاریزان عبوری،انعکاسی،فلورسانس LCD دار،دو چشمی،سیستم های مانیتورینگ و میکرو اینجکشن

8-شیشه آلات آزمایشگاهی (انواع راکتور،ارلن، بشر، بورت بالن،قیف ، مبرد، پیپت، لوله و …..)

9-انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی(مرک ، سامچون کره ، اکروس، سیگما آلدریچ،فلوکا،دوخفا،ریدل،فیشر)صنعتی،محلول های تیترازول،و کیت های و معرف های اندازه گیری یون ها

10-انواع محیط کشت و مواد آزمایشگاه های سلولی،گیاهی، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی (شارلو،بیولایف، مرک ، فرمانتس، کیاژن،فرمانتس، سیناکلون، تاکارا، گیبکو،اینویتروژن)

11-انواع ظروف پلاستیک آزمایشگاهی از قبیل: سر سمپلر،میکروتیوپ، راک های مختلف، سفتی باکس،….

12:انواع کاغظ صافی و فیلتر ممبران استریل و غیر استریل ،فیلتر های سر سرنگی و….

13-بخش فنی شرکت جهت سرویس،تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات روتین آزمایشگاهی شامل:انواع سمپلر،فتومتر،الایزا،PH متر ،فلیم فتومترو….