دیسپنسر میکرو

دیسپنسر سیمپلکس

دیسپنسر ژنیوس

پی پت پرکن مکانیکی

بورت دیجیتال 25 و 50 سی سی

دسیکاتور شیر دار 20 سانت

پی پت شور 74 سانت

پی پت پرکن ولومی

پی پت پرکن لاستیکی

بورت اتوماتیک 25 و 50 سی سی

مگنت تفلون

قیف بوخنر

بالن ژوژه

استوانه مدرج

قیف ایمهوف پلاستیکی 1000 سی سی

پوآر بورت D&N

میله مگنت

بورت پلاستیکی

اسپاتول

پی پت پرکن تفنگی