اندازه گیری فشار سطحی مایعات J2113

بار ويژه الكترون J2437 e/m

تداخل سنج(انتر فرومتر) مايكلسون مرلي 0237 WSM-100

دو شکاف یانگ-پلاريزور- تفرق 0148

جسم سیاه 15001

حلقه های نیوتن 14008

مونوکروماتور مدرج 0201004000

تداخل سنج(انتر فرومتر)فابري پرو با قابليت اندازه گيريSGF-1 1400

لیزر هایوم نئون 0140

فرانک هرتز (دیجیتال) 007600

اندازه گیری سرعت صوت 1001000

تداخل سنج(انتر فرومتر)فابري پرو-مايكلسون 002800

فرانک هرتز آرگون 0141

لامپ جیوه با منبع تغذیه 0236

لامپ سدیم با منبع تغذیه 0235

اثر زیمن با مگنت و دوربین با قابلیت اندازه گیری 14017

مدول یانگ 11024

ثابت پلانک و فوتوالکتریک 2559

اسپکترومتر با منبع نور لیزر همراه با منشور فلینت KF-JJY 1A

اثر هال 009400

سیم پیچ هلمهولتز زوجی

میکروسکوپ اندازه گیری 14005

نمایش اشعه ی ايكس 0142

اندازه گیری سرعت نور 011300

اثر زیمن با مگنت و دوربین همراه با مانیتور WPZ-II-14018

لامپ پرتو های باریک و دوبل تامسون e/m

لامپ پتانسیل بحرانی هلیوم (فرانک هرتز)

لامپ تامسون

کنترولر فرانک هرتز

سیم پیچ ثانویه

لامپ پراش الکترون

لامپ کاتودیک صلیبی

لامپ سه قطبی

لامپ دو قطبی

لامپ لومینسانس

کابل BNC فرکانس بالا 500 اهم

مجموعه لوازم آزمایش رزونانس اسپین

مجموعه لوازم آزمایش رزونانس هسته

مجموعه دستگاه اسپین رزونانس ESR و NMR

لامپ خواص اشعه کاتودیک نشانگر ذره اتمی و عملکرد اسیلوسکوپ e/m

كيت اپتيك ليزري

نيروی لورنتز

دستگاه کامل خواص اشعه ایکس X-Ray

پایه عمومی لامپ ها

اسیلوسکوپ 2 کانال 30 مگاهرتز

مجموعه آزمايش خواص نور پلاريزهWZS-1

اندازه گيري حوزه مغناطيس(Hysteresis Loop)

نمايش امواج مايكروويو0137

جاذبه اجسام در فضا 2158

كنتور گايگر مولر 2554

توري پراش

دو منشور فرنلBP-10

دو آينه فرنلBM-10

آينه لويدML-10

اندازه گيري ميدان مغناطيسي زمين(گوس متر)

اندازه گيري رزونانس اسپين الكترون ST16B10M

تسلامتر AC.DC

تداخل سنج ساده(مجموعه دو شكاف يانگ)

تداخل سنج فرانهوفر-فرنل(تفرق سنج)LEOI-30