هات پلیت مگنت MS-H-S

همزن مغناطیسی MS-S

شیکر ارلن بالن SK-L330-Pro

شیکر ارلن بالن SK-O330-Pro

شیکر ارلن بالن SK-O180-Pro

هات پلیت مگنت MS7-H550-Pro Package

هات پلیت مگنت MS7-H550-Pro

هات پلیت مگنت MS-H-Pro Package

هات پلیت مگنت MS-H-Pro

همزن مغناطیسی MS-Pro

همزن مکانیکی OS40-Pro

همزن مکانیکی OS20-Pro Package

میکسر میکروپلیت MX-M

هات پلیت مگنت MS-H-S10

همزن مغناطیسی MS-M-S10

رولر میکسر چرخشی و حرکتی MX-T6-S

روتاتور خورشیدی دیجیتال MX-RD-PRO

همزن مغناطیسی بدون گرمکن MS-PB

همزن مغناطیسی بدون گرمکن دیجیتال MS-PA

هات پلیت مگنت MS-H280-PRO

پی پت پرکن مکانیکی

پی پت پرکن تفنگی

هموژنایزر D-500

هموژنایزر D-160

روتاتور گهواره ای دیجیتال MX-RL-PRO

سمپلر 12 کانال

سمپلر 8 کانال

سمپلر تک کانال ثابت

سمپلر تک کانال متغیر

دیسپنسر

شیکر لوله MX-F

همزن مکانیکی OS20-Pro

همزن مکانیکی OS40-Pro Package

روتاری RE-100PRO

پایه سمپلر

سانتریفیوژ D3024

سانتریفیوژ DM-0412

سانتریفیوژ D2012

هموژنایزر D-160/2

شیکر لوله MX-S

سانتریفیوژ D3024R

ميني سانتريفوژ D1008