هات پليت مگنت 15 ليتري HSC

هات پليت مگنت 15 ليتريAREC-X

هات پليت مگنت 15 لیتری AREC

هات پليت مگنت 4 خانهAM4

هات پليت مگنت 15 ليتري ARE

همزن مکانيکی 15 ليتری ES

هات پليت مگنت 15 ليتري AREC-X VTF

هات پليت 15 ليتري REC

هات پليت RC.2

هات پليت مگنت 15 ليتريAREC-T

شيكر لوله آنالوگ 3000 دور CLASSIC

شيكر لوله آنالوگ 3000 دور ZX3

همزن مکانيکی 40 ليتری DLH

همزن مکانيکی 25 ليتریDLS

همزن مکانيکی 4۰ ليتری LH

BOD-EVO SENSOR 6

BOD متر

ECO8 ترمو-رآکتور برای COD

هموژنایزرOV5

انواع فوم برای شیکر لوله

ترموستات سیرکوله OCB

انواع تیغه هموژنایزر

ATE همزن مغناطیسی

MST همزن مغناطیسی

انکوباتور یخچالدار FOC120E

FP4 جارتست 4 خانه

JLT6, JLT4جارتست 4 خانه و 6 خانه

FC6Sجارتست 6 خانه

ROTAX 6.8 رولر میکسر

SP311/6 پمپ پریستالتیک

همزن مغناطیسی دیجیتال MST Digital

شیکر لوله دیجیتال 3000 دور TX4-IR

FOC120I انکوباتور یخچالدار

6BOD BMS6 خانه