پمپ خلا دیافراگمی

مجموعه ی شیشه ای فیلتراسیون

اسپکتروفتومتر ویزیبل V1100

پلاریمتر رومیزی WXG-4

رفرکتومتر رومیزی ABBE

پلاريمتر روميزي ديجيتال WZZ-2B

ويسكوزيمتر كاپ NDJ-5

سانتریفیوژ TDL-4

رفراکتومتر رومیزی 2WAJ

ویسکوزیمتر NDJ-1 NDJ-4

فليم فتومتر ديجيتال FP-640

فليم فتومتر M-410

شيكر پتري ديش KJ 201BD

ويسكوزيمتر عقربه اي NDJ-1

براقيت سنج ديژيتال WGG-60

شیکر انکوباتور دیجیتال THZ-300