پایه عمومی لوپ STL2 - F

چشمی CCD قابل نصب به کامپیوتر

مانیتور قابل نصب به میکروسکوپ MCD - 200

لوله ترسیم

مانیتور قابل نصب به میکروسکوپ MCD-200

فیلتر شیشه ای سه رنگ میکروسکوپ

لام مدرج صلیبی

لام مدرج یکصدم خطی

آدابتور TCN - 05

لامپ میکروسکوپ فلورسنت MEF M

چراغ فلورسنت مخصوص لوپ

هد سه چشمي مخصوص لوپ SZM- 45-JA

هد سه چشمي مخصوص ميكروسكوپ XSP-150B

هد سه چشميXSP-146

منبع نور كوهلر210702

صفحه مدرج ميكروسكوپ پلاريزان

پايه عمومي لوپ همراه با بازوي فوكوس

پاور سوپلاي ديجيتال مخصوص ميكروسكوپ فلورسنت

منبع نور سرد با لامپ TH

كندانسور فازكنتراست اينفينيتي چرخان 10،40،100 كفي

عدسي هاي چشمي 10X

عدسي شيئي كمكي براي لوپSZM

عدسي چشمي لوپ

عدسي شيئي آكروماتيك

تيغه هاي مخصوص ميكروسكوپ پلاريزان

ريلي لنز عدسي برابر ساز مخصوص ميكروسكوپ

ست دو عددي فيلتر پولارويد ميكروسكوپ سري BK

عدسي هاي شيئي سمي پلان

عدسي هاي شيئي متالوژي

عدسي هاي شيئي فاز كنتراست اينورت

كندانسور سري BK

كندانسور خشك دارك فيلد سقفي

CCDچشمي ديسكاوري

كندانسور مخصوص لوپ

هد دو چشمي مخصوص لوپ SZX 45 - B

عدسي هاي شيئي plan و Eplan

CCD COLD مخصوص ميكروسكوپ فلورسنت

هد دو چشمي سري BK

میکروسکوپ بیولوژی با عدسیهای ایزو N320M